Kategorie

Dostawę zapewniają:

 

ROZMIARY FORULARZ ZWROTU TOWARU

FORULARZ ZWROTU TOWARU

 1. Wypełnia zwracający:

Data otrzymania towaru: …………………………………………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………………..

Nazwa towaru

Ilość

Wartość

Przyczyna zwrotu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* przyczyna zwrotu nie jest obowiązkowa


Proszę o zwrot wartości zwracanego towaru na konto bankowe:

Nazwa banku ………………………………………………….

Numer rachunku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwagi: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 

……………………………………………….
Czytelny podpis zwracającego2. Wypełnia CENTRUM SPORTOWE BIDON:

Data otrzymania zwrotu: ………………………………………………..

Numer paragonu: ………………………………………………………..

Czy zwrot przyjęto?     TAK   NIE

Uwagi: ………………………………………………………………..

Data zwrotu należności: ……………………………………………….

Adresat:

Centrum Sportowe "Bidon"

Beszterda Dariusz

ul.Sierakowskiego 41A

64-000 Kościan

tel.0-509 229 484

fax 0-655 122 317

e-mali: moto@bidoncs.pl

e-mali: bidon@bidon.koscian.pl