Kategorie

Dostawę zapewniają:

 

ROZMIARY Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania:
Kliknij tutaj

Prawo odstąpienia od umowy

Jeśli są Państwo Konsumentem (tj. osobą fizyczną, która dokonuje zamówienia w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej) mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy na gruncie obowiązujących przepisów ustawowych.

- Pouczenie odnośnie prawa do odstąpienia od umowy -

Prawo do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku dostawy częściowej weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
Centrum Sportowe "Bidon" ul.Sierakowskiego 41A 64-000 Kościan e-mali: moto@bidoncs.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy i jej sprawdzenia. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na nasz adres:
Centrum Sportowe "Bidon" ul.Sierakowskiego 41A 64-000 Kościan,

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy będą ponoszone przez Państwa.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

- Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy –

Wyłączenia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w następujących przypadkach: - jeżeli towary zostały wykonane na indywidualne życzenie Klienta według jego specyfikacji lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – produkty na zamówienie specjalne; - jeżeli towary po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - jeżeli towary ulegają szybkiemu zepsuciu lub gdy mają krótki termin przydatności do użycia; - jeżeli jest to towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu ze względu na zdrowie lub higienę nie nadaje się do zwrotu, w przypadku, gdy zamknięcie zostało otwarte po dostarczeniu.